„Inwestycja w wiedzę wypłaca największe odsetki” – Benjamin Franklin